Viktig information till f d Askum Fibers medlemmar

Viktig information till f d Tossene Fibers medlemmar

Snabb och fast upp­koppling på Sotenäs lands­bygd via fiber

Vi vill att hela Sotenäs ska kunna surfa snabbt, säkert och stabilt

Vi är många som bor på landsbygden i Sotenäs kommun, utanför de större samhällena. Vår geografiska situation med berg och dalar göra det svårt att kunna nyttja mobilt bredband. Det pratas mycket om 5G men då krävs antenner på betydligt närmre håll än för 4G-nätet vilket inte kommer att kunna förverkligas inom överskådlig framtid. Men det finns en lösning: Sotenäs Fiber.

Vårt pålitliga och snabba nät betjänar idag inte endast våra medlemmar. Vi levererar även fiberkapacitet till Västvatten för kontroll och reglering av deras enheter, samt till mobilmastägare för ökad kapacitet på deras master. Tillsammans med Netwest håller vi även på bygga upp ett förvaltningsnät där en av applikationerna är att koppla ihop Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners olika enheter till ett eget intranät. 

 

Två aktörer har blivit en!

Sotenäs fiber Ekonomisk förening har tillkommit i oktober 2023 efter en sammanslagning av Tossene fiber ekonomisk förening och Askum fiber ekonomisk förening.

Sammanslagningen av de två föreningarna, med vardera ca 750 kunder, innebär att vi nu är en enda stark fiberförening som täcker hela Sotenäs kommuns landsbygd. I dagsläget har vi grävt ner över 200 km kanalisation. I tätorterna regerar de kommersiella aktörerna men Sotenäs Fiber banar mark även här på sina ställen.

I en förlängning planerar vi att hela Sotenäs Fiber ska ha samma leverantör och avtal men i en övergångsperiod behöver vi dela upp oss geografiskt i Före detta Askum och Före detta Tossene

Före detta Askum har idag Zitius/Telia som kommunikationsoperatör, och Telia som tjänsteleverantör. Före detta Tossene har idag GlobalConnect som sin kommunikationsoperatör och Tele2 som tjänsteleverantör.

Första steget till teknisk sammanslagning sker 2024-07-01. Från detta datum kommer alla att ha Tele2 som tjänsteleverantör. I samband med detta så byter Före detta Askum kommunikationsoperatör till ITUX. Beslut om och när Före detta Tossene går över till ITUX är ännu ej klart.

 

Nyheter från Facebook

Vi kommer att försöka använda Facebook som vår kanal för att meddela om eventuella driftstörningar och andra nyheter. Följ oss gärna för att få nyheterna direkt i ditt Facebook-flöde