Ägarbyte av fastighet

Ladda ner, skriv ut och fyll i blanketten för överlåtelse av fastighet/andelsrätt. Både överlåtare, förvärvare och föreningen ska underteckna denna handling.