En tillbakablick

Tossene Fiber EF och Askum Fiber EF beslutade vid årsmötena 2021 att undersöka möjligheterna att fusionera föreningarna. Båda föreningarna såg fördelar med att bli större både i det interna arbetet och vid upphandlingstillfällen. Vi såg också att de större bolagen som t ex IP Only och Telia var intresserade att köpa upp mindre bolag och vår gemensamma ambition var och är att förbli en självständig förening.

Tossene Fiber

Tossenefiber EF initierades på ett möte 1 nov 2011 med inriktning på att skapa fiber på landsbygden och framför allt i gamla f.d. Tossene kommun.

Åren 2012 och 2013 präglades dels av medlemsvärvning via dörrknackning och reklam via Radio Sotenäs, dels kontakter med myndigheter för att få tillstånd att gräva i ett område fullt av fornminnen, vattenskyddsområden m.m.

Vi hade 283 medlemmar i dec 2012 och beviljades bidrag 2013 och kunde därmed starta grävande av våra drygt 14 mil. 2014 var vi 400 medlemmar och fick förfrågningar från delar av Bovallstrand om anslutningar.

Anläggningen besiktigades 2015 och vi var klara för upphandling av kommunikations- och tjänsteleverantör. Valet föll på IP-Only och Com Hem. De var färdiga med uppkopplingen till Kalle Ankas jul det året.

Sedan dess har vi haft en kontinuerlig utbyggnad och har idag 700 medlemmar och 765 anslutningar och 3 nodhus

Askum Fiber

Askum Fiber EF bildades sommaren 2013. Från att ha varit Askum centrerade utvidgade vi snabbt till att täcka in hela området från Tullboden i öster till Ramsvik i väster.

Först 2015 fanns pengar att söka hos Länsstyrelsen. Vi hade då redan 600 avtal och samtliga markavtal påskrivna. Vi fick bidrag och började att gräva våra drygt 11 mil över berg och dalar, några åkrar och till och med under vatten. Vi tecknade direkt ett entreprenadavtal med Bya Net och ett kommunikationsavtal med Telia 2017.

1 juni 2017 hade vi ett komplett fibernät, 2 nodhus och 280 fördelningsskåp uppställda utefter vårt nät som nu försörjde 700 medlemmar och vi började sälja så kallad svartfiber till kommunen av vår överkapacitet.

 

Sotenäs Fiber

I skrivande stund är det januari 2024, båda föreningarna har ett antal framgångsrika år bakom sig. Vi har båda utvidgat våra verksamheter, tecknat avtal med kommunen och regionen. Sotenäs/Lysekil/Munkedals kommunernas intranät (SML-projektet) har anslutit sig till oss. Vi levererar nu fiber till 9 kommunikationsmaster och säljer svartfiber till ett antal företag. Vi har också byggt ut på ett sådant sätt att vi lyckats få redundans i vårt nät vilket ger oss ökad säkerhet.